Internetové stránky a odpovědnost vlastníka


Vlastník stránek

Vlastníkem stránek i celého jejich obsahu je společnost PDQM, s.r.o. IČ: 278 70 588.

Autorská práva vykonává vlastník stránek. Bez písemného svolení vlastníka stránek je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla v rozsahu přesahujícím souhrnnou informaci vyjadřující obsah stránky v rozsahu do 2 vět, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce. Bez souhlasu vlastníka stránek je zakázáno též rozmnožování obsahu pro účely automatizované analýzy textů nebo dat podle ustanovení § 39c autorského zákona.

Omezení odpovědnosti

Obsah stránek:

je k dispozici k použití tak, jak je. PDQM, s.r.o. ani autoři webu nenesou žádnou odpovědnost za následky použití informací z těchto stránek a důsledky, které použití informací způsobí. Stránky neobsahují právně závazné výklady legislativy, státních nebo oborových norem a standardů. Provozovatel stránek nese žádnou odpovědnost za případné důsledky užití obsahu stránek v jakémkoli směru a činnosti.

Texty obsahují odkazy na stránky třetích stran, PDQM, s.r.o. nemá žádnou odpovědnost ani vlastnický vztah ke stránkám a nezodpovídá za jejich právní bezvadnost. To se týká všech odkazovaných stránek na jiných adresách, než výše uvedených.

Zveřejnění jakýchkoliv informací na uvedených stránkách nemá povahu závazné nabídky nebo smlouvy. Na základě informací na stránkách uvedených nezle nárokovat službu nebo její vlastnosti. Informativní charakter mají i ceníky uvedené na stránkách.

Obsah stránek není závaznou obchodní nabídkou.

Aktuálnost informací

I když jsou informace na stránkách pravidelně aktualizovány, PDQM, s.r.o. neručí za jejich aktuálnost. Pro aktuální informace kontaktujte přímo společnost PDQM, s.r.o.