Manifest agilního programování


Manifest

Cílem manifestu je zlepšit metodu vývoje software. Základními principy agilního přístupu je:

 • Lidé a jejich spolupráce mají přednost před procesy a nástroji
 • Funkční software je důležitější než vyčerpávající dokumentace
 • Spolupráce s klientem má přednost před domlouváním smluv
 • Reagovat na změny je důležitější než dodržování plánu

12 základních principů manifestu

 1. Nejvyšší hodnotu je uspokojit zákazníka rychlými a trvalými dodávkami kvalitního software

 2. Změnové požadavky jsou vítány a to i ke konci vývoje. Agilní procesy je zpracují tak, aby zákazníkovi přinášely výhody

 3. Dodávat funkční software často, v intervalech týdnů až měsíců se snahou o kratší intervaly mezi dodávkami

 4. Lidé z businessu a vývojáři musí na projektu denně spolupracovat

 5. Základem projektu jsou motivovaní lidé. Musí mít dobré pracovní podmínky, podporu a důvěru, že svou práci odvedou.

 6. Nejúčinnější cesta k efektivnímu sdílení informací při vývoji je osobní přímá komunikace

 7. Hlavním kritériem postupu je funkční software

 8. Agilní procesy propagují udržitelný vývoj. Sponzoři, vývojáři i uživatel musí být schopni dodržovat stálý výkon neomezeně dokud je třeba bez stanoveného konce

 9. Trvalé střežení co nejvyšší úrovně technického řešení a dobrý návrh posiluje agilní přístup

 10. Jednoduchost – umění co nejvíce práce vůbec nedělat – je nezbytná

 11. Nejlepší architektura, požadavky a návrh pocházejí ze samoorganizovaného týmu

 12. Tým pravidelně vyhodnocuje svou prácí a upravuje své postupy tak, aby byl co nejefektivnější

Může vás zajímat

Klikněte pro více informací