Modelování procesů v ArchiMate

Máte vlastní otázku k ArchiMate? Pošlete nám ji a budeme se vám snažit pomoci. Témata, která jsou v tomto blogu, vyplývají z dotazů a problémů, které řešíme v projektech. Rádi pomůžeme s používáním ArchiMate, enterprise architekturou a analýzami obecně i vám.


ArchiMate je poměrně jednoduchý v tom smyslu, že má minimum elementů (slov), takže je snadné se jazyk naučit. Výhoda jednoduchosti jazyka má ale druhou stranu mince: naopak je složitější přesně se vyjádřit tak, aby byl popis současně syntakticky správně i dostatečně přesný pro navazující práci. Přinášíme ukázku toho, jak je třeba se s jednoduchostí jazyka v praci vyrovnávat.

Jak se v ArchiMate procesním modelu modeluje čekání na událost?

Příkladem zjednodušeného použití jazyka je ukázka z analýzy karetní aplikace:

ArchiMate – chybně modelované čekání na událost

Čtenáři je schéma asi jasné; paradoxně, pokud nezná ArchiMate, bude pravděpodobně jasnější, než čtenáři vzdělanému. Problémem je totiž chybné použití junction elementu, černého puntíku. Junction není čekání a celý obrázek tak připomíná chybně přepsaný zápis z jazyka BPMN.

BPMN – standardní čekání na událost

BPMN příklad je proti ArchiMate složitější v zápise, ale i v tom, že uvažuje i variantu odmítnutí zpracování. v případě jednoduššího čekání můžeme i v BPMN mít jednodušší variantu:

BPMN – jednoduché čekání na událost

Už od pohledu je patrné, že takto zapsaný proces i vizuálně připomíná rozebíraný zápis v ArchiMate. To je patrně důvodem, proč autor použil junction pro čekání na zprávu z jiného procesu.
Jak by ale měl zápis procesu v ArchiMate vypadat správně? Optimální je rozepsat situaci podrobněji, tj. popsat, jaký externí proces je spouštěn a jaká jeho koncová událost je očekávána:

ArchiMate – volání jiného procesu a čekání na událost

Jen zdánlivě je popis pracnější, protože dříve či později tuto analýzu bude nutné udělat.

Složitější situace nastává v případě, kdy externí proces nějakého důvodu není možné do schématu zahrnout; např. proto, že jej neznáme a nelze jej pojmenovat nebo je třeba více instancí, které není vhodné rozepisovat na tomto schématu. I v tomto případě by ale měl model vyjadřovat fakt, že náš popisovaný proces čeká na externí událost.

ArchiMate – čekání na událost; korektní zápis

Takto je popis syntakticky správně a vyjadřuje, co bylo v zadání. Model nebosahuje alternativní cesty, které ukazuje první příklad v BPMN, ale pro modely procesů s alternativními cestami je skutečně vhodnější použít BPMN. V ArchiMate i takové modely jsou, ale čitelnost BPMN modelu bude lepší díky většímu počtu specializovaných symbolů.

Poznámka ke schématu: V ukázce je poznámka, která je v praxi zbytečná, protože popis je součástí popisu asociační vazby mezi událostmi.