Mentoring

Mentoring je strukturovaný proces osobního vedení a profesionální podpory, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti mentorovanému. Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá klientovi rychleji, ve srovnání se situací, kdy se mentorovaný snaží nalézt řešení sám a se sníženým rizikem chyby při hledání správného postupu či řešení.

Mentor

Mentor by se dal česky pojmenovat vůdce, rádce. Mentor by měl být nejenom odborným vzorem, ale také aktivním pomocníkem na cestě. Zatímco vzor funguje, i když o vás neví, mentor vstupuje do vaší práce, hodnocením, motivací směrování.

Mentor je vždy profesionálem v oboru, pro který jste váš vztahnavázali. Vždy by mělo jít o zkušeného praktika, který dosáhl odborných úspěchů, takže je zřejmé, že cestu, na které vám pomáhá, sám prochází úspěšně.

Asi nejznámějším mentorem posledních desetiletí je Mr. Joda ze seriálu Star Wars. Bližším příkladem bývají vedoucí výzkumných týmů (např. profesoři), kolem kterých vyrůstají noví odborníci na stejný obor. Vedoucí jim pomáhá rozvinout jejich kariéru např. navázáním na jeho vlastní výzkumy. Každý vedoucí pracovník, který je odborník na práci svého týmu, se může stát dobrým mentorem.

Neexistuje žádné vzdělávání pro mentory. Mentor vyrůstá svou vlastní zkušeností. Za mentora hovoří jeho vlastní cesta případně jeho následovníci, kteří šli podobnou cestou.

Mentor není povolání ani profese, je to schopnost vyplývající z profesní zralosti i potřebných lidských vlastností – ty jsou blízkém, těm, co musí mít kouč, ale mentor by měl být navíc připraven na to, že jej jeho "žák" přeroste.

Kdo potřebuje mentora?

Mentor se hodí každému. Urychluje hledání cesty, pomáhá vyvarovat se chyb. Otázkou spíš je, jestli je vhodný mentor dostupný.


Skupinový mentoring

I když je mentoring – po vzoru koučinku – většinou individuální, má dobrý smysl i pro celé skupiny.

Skupinový mentoring není to samé, jako osobní mentoring se členy skupiny. Při skupinovém mentoringu pracuje mentor s celou skupinou a rozvíjí spolupráci, sdílení a předání informací, know-how i efektivní dělbu úkolů. Může tak pomoci nejenom osobnostnímu růstu jednotlivých členů, ale pozdvihnout úroveň práce celé skupiny.

Mentoring můžete využít od nás

Máme zkušené odborníky, kteří vám dokáží jako mentoři velmi pomoci v oblatech

  • střední až vyšší management včetně vrcholového management (zkušenosti i na úrovni řízení organizace se stovkami pracovníků)
  • IT pozice (analýza, návrh a vývoj software, testování, zajištění kvality)
  • Projektové řízení