Publikujte a sdílejte model z Enterpise Architect

Pracujte agilně s modelem v Enterprise Architect. Sdílejte model s businessem a každým, kdo vám pomůže vyvinout kvalitní řešení. Místo dokumentů k revizím spolupracujte přímo na návrh. Každý prvek z ArchiMate nebo SysML můžete sdílet a přitom hlídat přístupová práva.

Analytický a systémový model v Enterprise Architect je dobrým nástrojem pro analýzu, ale pokud jej nemůžete sdílet s lidmi, kteří tvoří a revidují požadavky, je jeho správa velmi neefektivní. Naopak, když jej propojíte s nástrojem, kde požadavky snadno komunikujete napříč firmou i s dodavateli, získáte možnost využít z analytického potenciálu víc, než si myslíte.

AyMINE podporuje obousměrnou synchronizaci s Enterprise Architect. Díky tomu můžete:

  • Sbírat požadavky uživatelů vašich systémů.
  • Vést s uživateli diskuze k upřesnění jejich potřeb.
  • Publikovat snadno dodavatelům požadavky, které objednáváte. V rámci AyMINE můžete vést s nimi diskuzi o požadavcích. Místo emailů, které jsou ostatním nedostupné veďte diskuzi v chatu.
  • Přímo vytvářet popis vaší enterprise architektury v ArchiMate nebo SysML
  • Snadno kombinovat grafické modelování s textovým popisem, který je většině lidí bližší
  • Data modelu a projektů spravovaná archivačním systémem, který splňuje požadavky standardů Automotive SPCIE, ISO 262622 a dalších
  • Využít SysML jako integrovanou součást celé dokumentace nového řešení.

Nechte si předvést možnosti systému.

Metodika práce s Enterprise Architect

V našich kurzech učíme jak pracovat s Enterprise Architect a vyzkoušenou metodiku práce. Na základě 20letých zkušeností jsme vytvořili i propojení Enterprise Architect s AyMINE. V mnoha projektech napříč společnostmi od malých s jedním analytikem až po společnosti, kde IT tým má před 300 lidí jsme zjistili, že data omezená na úzký okruh lidí nejsou dlouhodobě udržovatelná a enterprise model je díky tomu drahý a neaktuální. Spojením s AyMINE jsme tento zásadní nedostatek odstranili. Model se stává součástí celé informační mapy dostupné a využívané napříč celou organizací.

S AyMINE získáte současně i metodiku, jak efektivně pracovat s Enterprise Architect i AyMINE dohromady. Ušetří vám mnoho času, protože můžete rovnou používat efektivní postupy.

Související služby

Copyright aneb prohlášení k ochranným známkám

Označení modelu ArchiMate® je zde používáno v souvislosti s nástrojem Enterprise Architect. ArchiMate je ochrannou známkou the Open Group a Enterprise Architect tento analytický jazyk implementuje. Enterprise Architect je produktem společnosti Sparx Systems.

Synchronizační můstek mezi Enterprise Architect a AyMINE® je produktem společnosti PDQM a je součástí produktu AyMINE®. Tato stránka nedává ArchiMate do souvislosti s AyMINE.