Interní komunikace a internetové nástěnky

Efektivní komunikace je základem každého lidského společenství, firmy i jakékoli jiné organizace.

Využijte moderních komunikačních nástrojů, které lidé denně používají, připravených tak, aby dobře sloužily v prostředí organizace

Chat

Diskuze

Vzkazy

Sdílení informací

Sdílení dokumentů

Hlavní přínosy

Oproti zaběhané komunikaci postavené na emailech a slovních pokynech jsou hlavními přínosy:

  • Dokumentace informací a možnost jejich vytěžování (např. hledání zkušeností)
  • Možnost dohledat záznamy nezávisle na účastnících – díky dostupnosti komunikace v systému k ní mají přístup i pracovníci zapojení do činnosti dodatečně
  • Ochrana před externími (spoofing, phishing) i interními hrozbami (mobbing, staffing). Externí hrozby jsou z velké části eliminovány tím, že je jasně odlišená hranice mezi vnější a interní komunikací, interní hrozby velmi účinně eliminuje fakt, že komunikace je otevřená, a může být kontrolována interním ombudsmanem, personalistou nebo výše postaveným nadřízeným. Díky tomu nedává prostor pro komunikační šikanu.