Řízení systému jakosti, směrnic, vzdělávání a školení

Kompletní péče o váš systém školení, vzdělávání, směric a řízení jakosti vám nejenom ušetří práci, ale hlavně zefektivní mnoho procesů.

Správa interních směrnic

Připravíme vám směrnice a firemní standardy pro všechny činnosti, od běžného managementu (odpovědnosti vedoucích), nábor zaměsntanců, až po kompletní systém řízení podle norem, jako jsou ISO 9000, ISO 26262, Automotive SPICE a dalších.

Požadavky směrnic, ale i běžné legislativy umíme zpracovat do směrnic a vytvořit tak celý systém řízení odpovědností, povinností a pravomocí. Současně vám pomůžeme nastavit všechny procesy, které jsou potřeba a maximálně je automatizovat.

Kontrola školení a vzdělávání

Pro každou pozici/roli a hlavně pro každého zaměstnance pohlídáme, aby se seznámil s novou směrnicí, prošel povinným školením, nebo absolvoval kurz, který potřebuje. V našem systému okamžitě uvidíte, kdo byl kdy na kterém školení, a hlavně, kdo se na co má vyškolit, ale ještě proškolen nebyl.

Kontrolovaný sytém školení vám ušetří čas, ale hlavně rizika, která souvisí s tím, že by někdo neměl např. platný ceritifkát na práci, kterou dělá. Díky našemu systému okamžitě uvidíte, zda je všechno v pořádku.

Příprava interních školení

Připravíme školení systému řízení, které doplníme o další kurzy odborných dovedeností. S vaším personálním oddělením budeme úzce spolupracovat, nebo se o návrh a zajištění vzdělávání plně postaráme.

Provozujeme vlastní vzdělávací portál pro e-lerning kurzy, takže můžeme připravit i systém vzdělávání s e-learningem. Kurzy na míru ušetří hodně prostředků i času, e-leraning kurzy jsou navíc dostupné okamžitě pro nové zaměstnance nebo spolupracovníky, takže jsou na práci připravení mnohem rychleji, než když se tradiční kurzy konají jednou za čas a pracovníci na ně často celé měsíce čekají.

Doporučujeme k dalšímu přečtení