Školení BPMN

Jazyk BPMN je de facto standardem procesního modelování i systémů, které procesy automatizují. Jeho znalost patří do povinné výbavy každého business analytika a rozumět by mu měli i všichni pracovníci středního a vyššího managementu procesně řízených firem.

O BPMN školení

Školení prochází syntaxi i sémantiku jazyka, naučí vás jazyku rozumět i jej používat pro modelování procesů od globálního pohledu až po detailní popis potřebný pro řešení konkrétních problémů, variant, výjimek nebo pro automatizaci..

Školení se nezabývá žádným nástrojem automatizace procesů ani nezasahuje do podrobností, které potřebuje programátor worklflow systémů.

Komu je určeno

  • management
  • analytici
  • pracovníci, kteří se podílejí na správě procesů

Rozsah školení

  • Školení BPMN je výjimečné svou dvouúrovňovou skladbou (v rámci jednoho kurzu).
  • Úvodní úroveň (cca 2,5 h) je určena všem, kdo potřebují schématům v jazyce BPMN rozumět, ale nepředpokládá se, že by sami procesní modely vytvářeli. Zejména jde o nižší a střední management na všech úrovních i samostatně pracující specialisté nebo vedoucí projektů. Struktura úvodní úrovně je co nejjednodušší a výklad je postaven na příkladech, které přecházejí od nejjednodušších modelů až ke složitým příkladům.
  • Navazující detialní úroveň prochází všechny elementy, vazby a logiku používání jazyka. Je určena těm, kdo mají s procesy skutečně aktivně pracovat – vlastníkům procesů, business analytikům, kvality manažerům apod.