Školení modelování enterprise architektury

V sérii školení se naučíte modelovat všechny úrovně enterprise architektury

 • Fungování organizace
 • Aplikační i systémovou architekturu
 • nasazení softwarové změny

Kurz má samostatné části a cílová skladba kurzu se řídí potřebami týmu. Každou z částí lze školit samostatně.

Kurz je určen všem, kteří chtějí používat ArchiMate® pro enterprise architekturu, business analýzu nebo systémovou architekturu.

Pro všechny příklady je používán jazyk ArchiMate. Jiné jazyky (UML) jsou použity v příkladech integraci jazyků v rámci komplexního modelu.

ArchiMate – jazyk modelování

V rámci školícího dne se naučíte:

 • Používat všechny vrstvy ArchiMate® – business, aplikační i technologickou
 • Používat rozšíření ArchiMate® – motivační, strategické a implementační
 • Orientovat se v aspektech jazyka – pasivních a aktivních strukturách a popisu chování
 • Správně sdílet informace o organizace se všemi pracovníky
 • Využít ArchiMate® pro enterprise architekturu i business analýzu
 • Kombinovat ArchiMate® s dalšími jazyky analýzy, především BPMN

Modelování organizace

V rámci školícího dne:

 • Dozvíte se, co všechno by měl obsahovat model organizace
 • Vyzkoušíte si, jak popsat kontext i detail procesu, jak modelovovat produkty a služby, organizační strukturu
 • Naučíte se rozdělit si analýzu na globální (high-level) a detailní (low-level).
 • Pochopíte, jak a proč je vhodné sdílet model a dělit odpovědnosti mezi role
 • Naučíte se vytvářet a udržovat dlouhodobě udržitelný business model organizace
 • Dozvíte se mnoho zkušeností od školietele s mnohaletou praxí s modelováním

Modelování systémové architektury

Cílem školení je:

 • Naučit modelovat aplikace, jejich funkce, rozhraní a práci s daty
 • Provázat model organizace s modelem aplikační vrstvy
 • Modelovat toky dat a spolupráci aplikací
 • Modelovat fyzickou vrstvu – IT prostředí
 • Provázat modely technologické a aplikační úrovně architektury
 • Vytvářet a spravovat dlouhodobě udržitelný model systémové architektury

ArchiMate® je registrovanou ochrannou známkou the Open Group.