BPMN – Jazyk procesního modelování

Jazyk BPMN je v současnosti nejrozšířenějším jazykem pro procesní modelování. Používají ho business analytici, vedoucí pracovníci – vlastníci procesů i programátoři, kteří převáději návrhy procesů do automatizovaných workflow.


K čemu BPMN slouží

BPMN – ukázka

Původně byl jazyk navržen jako vizuální modelovací nástroj pro popis procesů. Pro svou vyjadřovací sílu a přehlednost si jej brzy oblíbili nejenom analytici, ale i vývojáři a rozvinuli jeho možnosti tak, že v současnosti podporuje plnou automatizaci procesů, tzv. workflow management. V ideálním případě tak stejný procesní model používá management pro pohled na firmu, vlastníci procesů pro zlepšování procesů a systém řízení tasků pro správu aktivních úkolů.

V praxi jsou základní formy použití:

 • Více či méně úplný procesní model organizace
 • Popis konkrétních procesů pro potřeby business analýzy
 • Využití jazyka jakožto programovacího nástroje pro automatizaci operací

Na všechny uvedené účely je jazyk BPMN vhodný, ale vzhled schémat i podrobnost, s jakou budou zpracovány, se bude zásadně lišit. Idea společného využití univerzálního procesního modelu tak v praxi naráží a často si organizace udržují jiný model pro management, jiný mají analytici a zcela jiný popis využívají vývojáři zodpovědní za automatizaci. Správným používáním jazyka je přitom možné skutečně většinu modelů sjednotit a pracovat s jedním společně používaným modelem.

Prvky jazyka

Základními elementy jazyka jsou

 • Činnosti (nazývané také aktivity nebo tasky)
 • Události
 • Brány (často označované jako rozhodování, což vyplývá ze zjednodušujícího pohledu na brány, jakožto nástupce bodů rozhodování ve vývojových schématech)
 • Kompenzace (pro mnohé uživatele jazyka technický prvek, který má ale nezastupitelnou roli ve chvíli, kdy chcete proces připravit nejenom na standardní průběh, ale i situace, kdy se v průběhu zpracování procesu něco nečekaného stane a je třeba se s tím v procesu vyrovnat)
 • Toky
 • Bloky (často špatné překládané jaké bazény)
 • Pruhy

Kromě elementů jazyk definuje i typy schémat:

 • Popis procesu
 • Popis choreografie
 • Popis spolupráce