Externí projektové řízení

Svěřte svůj projekt externímu profesionálovi. Bude dřív a kvalitněji, než když jej povedete sami „na půl plynu“.

PDQM má nejenom rozsáhlé zkušenosti s vedením projektů, ale i kvalifikované kapacity a nástroje, kterými váš projekt umíme zefektivnit

Projektové vedení a systémová podpora

Zkušený vedoucí

Naše zkušenosti zahrnují celou řadu interních projektů, např.:

  • Změny a rozvoj informačních systémů, od malých až po zásadní systémy, které řídí celý business velké firmy (např. OSS systém telekomunikačního operátora.
  • Zapracování velkých legislativních změn (např. dopady občanského zákoníku na podnikání banky, GDPR)
  • Organizační změny – zřízení nové pobočky včetně všech procesních změn
  • Metodické změny – zavedení metodik jako ISO 20000, ISO 27000 a dalších. Metodické standardy implementujeme moderním způsobem dynamických úkolů, které výrazně zjednodušují zaškolení i zvyšují přesnost práce.
  • Projekty financované z prostředků Evropské unie včetně správy účetnictví a výkazů.

Nástroj pro řízení projektů

Projekt vedeme v systému AyMINE, který umožňuje efektivní vedení od plánování prací a spolupráci, až po zpracování všech požadavků. Díky tomu dokážeme projekty řídit efektivně i týmy, které se neschází společně na projektových poradách.

PDQM má připravenou projektovou kancelář, se kterou může začít každý projekt v podstatě okamžitě. Nebo můžete vybudovat vlastní a my vám jen pomůžeme váš projekt a projektovou kancelář nastartovat .

Analytické kapacity

PDQM disponuje zkušenými analytiky, kteří rychle a pečlivě analyzují současné procesy, postupy, data i informační systémy. Díky nim si jsme si v každém projektu jisti, že nové řešení nezapomene na nic, co dneska funguje a nesmí se ztratit.

Praktické zkušenosti s projektovými metodikami

Projektový vedoucí standardně vede projekty v souladu s požadavky PMBOK. Umíme ale zohlednit i požadavky dalších standardů, např. Prince 2.

Podle potřeby vedeme projekty i v souladu s dalšími normami, např. ISO 26262, ASPICE