PMBOK – etalon řízení projektů

Činnosti standardu PMBOK

PMBOK je promyšlenou metodikou plnou praktických rad, jak vést projekty. Nesnaží se vytvořit normu, ale shrnuje ty nejlepší zkušenosti, které s vedením projektů autoři mají.

Čemu se PMBOK věnuje

PMBOK je detailní etalon, který jde až na úroveň pracovních postupů. Na rozdíl od standardů jako např. ASPICE je tzv. popisný, tedy konkrétně říká, co byste měli dělat.

Na rozdíl od Prince2 ale PMBOK nepředepisuje konkrétní názvy vstupů a výstupů. Je proto snazší PMBOK sloučit s jinou projektovou metodikou a jeho doporučení zařadit do ISMJ.

Vyzdvihnout pár hlavních témat PMBOK je obtížné, protože jeho doporučení jdou celým projektem od přípravy až po řízení každého jednotlivého aspektu a činnosti. Mezi nesamozřejmé důrazy PMBOK patří důraz na odpovědnost celé společnosti a potřebu, aby projektové řízení do logiky fungování zapadalo. Typicky to znamená právě začlenění projektové metodiky jako jedné součástí ISMJ.

Odpovědnost za komunikaci a spolupráci

Relativně největší prostor PMBOK věnuje řízení způsobu jednání, vyjednání, dohod a vyjednaných rozhodnutí. Otázkám komunikace se standard věnuje jak z hlediska technologického – specifikováním požadavků na vhodné nástroje, tak z hlediska kompetenčního – uvádí schopnosti a dovednosti, které jsou pro vedení projektu po personální stránce nezbytné (např. vyjednávání).

PMBOK si uvědomuje, že projekty dosahují cílů nebo padají s lidmi. Pokud se lidé nedokážou dohodnout, projekt nemá šanci uspět. A je odpovědností vedoucího projektu, aby se lidé dohodnout dokázali.


Odpovědnosti vedoucího projektu

PMBOK definuje oblasti činností, které by měl vedoucí projektu řídit a tedy mít plně pod kontrolou:

 • Integraci činností
 • Objem prací a výstupů – rozsah
 • Průběh činností v čase, jejich návaznosti a závislosti
 • Rozpočet a náklady
 • Kvalitu všech prací
 • Sestavení a řízení týmu pro každou projektovou etapu.
 • Komunikaci v týmu, předávání a sdílení informací
 • Rizika
 • Nákupy pro projekt
 • Lidi s projektem nějak související (účastníky)

Jednotlivé oblasti PMBOK zjednodušeně zachycuje i schéma vpravo na stránce.

Nástroje, které PMBOK předpokládá v rukou vedoucího projektů

PMBOK uvádí řadu technologií, které by měl mít vedoucí projektu k dispozici a umět s nimi pracovat. Software pro řízení projektů v rozsahu, jak jej předpokládá PMBOK, rozhodně není jenom „úkolovník“ nebo dokonce MS Excel (i když ten se při plánování určitě uplatní).

 • Nástroje pro dokumentovanou a řízenou komunikaci
 • Nástroje pro efektivní sdílení informací
 • Nástroj pro konfigurační řízení
 • Systém pro řízení úkolů
 • Systém pro analýzu požadavků a sledování návazností mezi nimi (tzv. traceability)

Pro koho PMBOK je

PMBOK je – nepřekvapivě – pro vedoucí projektů. Zejména méně zkušení vedoucí by se s ním měli seznámit, protože je dobře připraveným odrazovým můstkem. Mohou si po seznámení být jisti, že jim neuteče nic zásadního.

I vzhledem k důrazu samotného PMBOK na integraci projektového řízení s celým ISMJ je znalost PMBOK užitečná pro každého vedoucího v organizaci, která projekty běžně realizuje – ať už interní, nebo jako formu služeb pro zákazníky.

Co by měl poskytovat sofware pro řízení projektů

Podívejte se, co by vám měl kvalitní software pro řízení projektů poskytovat.

Pomoc s PMBOK a projektovým řízením

Díky mnohaleté spolupráci na projektech a odpovědnosti za všechny činnosti nabízíme ucelenou podporu projektovému vedení. Naší odborností jsou interní projekty ve firmách od vývoj a uvedení produktu na trh až po nakoupení SW technologií pro firmu.