Kontrola kvality v projektu

Smyslem projektové kontroly kvality je nezávislý odborný dohled nad kvalitou projektových prací a dodržováním předepsaných norem a standardů.

S jakými projekty vám pomůžeme

Kontrola kvality je fakticky stavebním dozorem. Poskytujeme dozor pro projekty:

 • Návrhu a vývoje software
 • Výběru a nákupu IT / SW technologií
 • Procesní a organizační změny
 • Vývoj automotive dílů, software a elektroniky
 • Vývojové projekty, které musí dodržovat standardy ISO

Potřebujete více než dozor?

Kontrola kvality je z podstaty činnosti dozorový orgán, který dohlíží na způsob realizace, hodnotí práci i výstupy, ale nepodílí se na vzniku projektových výstupů

Můžeme se do projektu aktivně zapojit

Pokud vám chybí zkušenosti nebo kapacity, můžeme vám pomoci i aktivním zapojením do realizace

Přínosy nezávislé kontroly kvality

Potřebnost a náklady na zajištění kvality – od analýzy po akceptační testování – je většinou nejvíce podceňovanou součástí dodávek informačních systémů. Projektoví vedoucí neumí posoudit, jak rozsáhlé testování je potřebné a v týmu většinou není nikdo, kdo by dokázal předem navrhnout optimální strategii zajištění jakosti. Navíc se otázka kvality většinou řeší pouze testování finálního produktu, ačkoli pro kvalitní produkt jsou rozhodující kontroly především v počátku projektu.

Pro váš projekt – ať už sami vyvíjíte informační systém nebo jej nakupujete od dodavatele – zajistíme kompletní dohled nad kvalitou po celou dobu projektu. Tato práce odpovídá stavebnímu dozoru, který dohlíží na práce od návrhu dokumentace po finální předání díla. Nenahrazuje funkční, zátěžové a jiné testy, ale dohlíží na to, aby všechny činnosti byly řádně provedeny.

Kontrola kvality od zadání po akceptaci

Rozsah spolupráce je vždy individuální od průběžné kontroly výstupů až po vypracování master test plánu a kompletní řízení testovacích prací. Kontaktujte nás a navrhneme způsob podle potřeb projektu, kapacit a schopností všech jeho účastníků

Proč i IT a interní projekty zaslouží stavební dozor

Zatímco na stavbách domů, tunelů a jiných inženýrských projektech je nezávislý stavební dozor naprostou samozřejmostí, u informačních systémů, které bývají často srovnatelně drahé, se na něj často nedbá. I sami dodavatelé IS se k němu staví odmítavě. Kdo by ostatně stál o to, aby ho někdo „zbytečně“ kontroloval?

Význam dozoru na tvorbě a dodávce IS je klíčový pro to, aby všichni účastníci věděli, že na kvalitě jejich práce záleží. Dozor kontroluje nejenom všechny výstupy, ale především kvalitu postupů a dodržení pravidel, na kterých se účastníci dohodli. Tento krok je důležitý, protože na výsledném produktu už řadu nedostatků zjistit nejde, ale v během užívání se dodatečně projeví.

Pracovníci PDQM mají s projekty vývoje a dodávek informačních systémů desítky let praxe a nemají žádné skryté vazby na dodavatele a tvůrce systémů. Náš dozor je proto nejenom profesionální, odborný, ale také nestranný a skutečně nezávislý.


Proč se kvalita nerovná testování

Testování je sice nezbytnou součástí tvorby a nasazení softwarového produktu, ale zdaleka není postačují. Hlavní důvody je:

 • Odhalení chyby na hotovém produktu vede k velmi nákladným opravám a často oprava nemůže zajistit „bezvadný“ produkt. Velmi často jsou chyby takového charakteru, že jejich oprava by vyžadovala zásadní předělání celého díla.
 • Mnoho závad je velmi obtížně odhalitelných při testování produktu. Jde zejména o vady, které brání možnosti konfigurovat a dále rozšiřovat systém. Tyto závady nebrání nasazení systému do provozu po nasazení, ale výrazně se projeví na nákladech na správu systému a mohou výrazně zkrátit jeho životnost. Nejsou výjimkou případy, kdy systém akceptovaný do provozu je po 1 či 2 letech vyřazen, protože teprve v provozu se ukáže, že zanedbání některých požadavků na spravovatelnost způsobují jeho praktickou nepoužitelnost

Proč kontrolu kvality řešit nezávisle

O kvalitu v dodávkách informačních systémů se staráme přes 20 let. Na spolehlivost systémů, kde jsme za kvalitu nesli odpovědnost, spoléhají největší společnosti u nás – telekomunikační, finanční, mediální společnosti i distributoři energií. Pomohli jsme ale i řadě menších společností.

Dohled nad kvalitou vám pomůže:

 • Získáte v projektu zkušeného IT odborníka, který rozumí analýze i testování
 • Budete mít jistotu, že vás dodavatel „nepřeválcuje“ odbornou argumentací, za kterou ale skutečnou kvalitní práci neodvede
 • Reviduje všechny činnosti a výstupy od začátku prací až po nasazení do provozu
 • Získáte odbornou podporu při všech jednáních o smlouvě, kvalitě, termínech a obsahu dodávky
 • Kvalita dodaných výstupů bude nezávislá na tom, kdo práci dělá. Nezávislý dohled má dík nestrannosti výrazně lepší možnosti požadovat nápravu nekvalitních výstupů

Máme potřebné zkušenosti

Ve všech projektech, kde jsme pomáhali, si naší pomoci cenili všechny zúčastněné strany. I když se zpočátku může zdát dozor zbytným, vždy se ukázalo, že naše prosazování řádně odvedené práce projekt zjednodušuje a urychluje.