Školení UML pro analytiky

V rámci kurzu se naučíte používat UML pro analýzu informačních systémů, návrh jejich funkčnosti a integrace.

Školení prochází syntaxi i sémantiku jazyka.

Určeno pro

  • Softwarové analytiky, kteří mají za úkol převádět požadavky businessu resp. business analýzu do návrhů chování a fungování informačních systémů.

Hlavní témata

  • Strukturální elementy a modely – třídy, objekty, package, stavy, porty, rozhraní
  • Behaviorální modely – spolupráce, aktivity
  • Modely uživatelských požadavků – UseCase
  • Efektivní práce s modelem – využívání stereotypů a metodika práce týmu

Možnost modelování

  • V případě zájmu je součástí kurzu i aktivní modelování v Enterprise Architect. V tomto případě je třeba, aby účastníci měli Enterprise Architext k dispozici v průběhu kurzu.
  • Postačí bezplatná trial verze nástroje.
  • Školení je v rozsahu 1 den.