Školení ISO 20000 – Management služeb

Řízení kvality služeb je pro dnešní firmy nezbytností. Norma ISO 20000 tak aplikuje generický standard ISO 9001 právě na tuto oblast o vytváří procesní rámec pro služby od jejich vzniku až po stažení z nabídky.

Školení ISO 20000 logicky propojuje požadavky normy ISO 20000 s ISO 9001 a vysvětluje, jak normu použít v praci, aby její zavedení mělo skutečně pozitivní vliv na služby a jejich přínos pro zákazníky.

Školení je určeno vedoucím pracovníkům servisně orientovaných firem nebo týmů bez ohledu na to, jaký typ služeb poskytují.

Celodenní školení seznamuje se všemi principy normy a jejím pracktim použitím:

  • Životní cyklus služby
  • Procey potřebné pro kvalitní poskytování služby
  • Plánování, řízení a vyhodnocování kvality služby
  • Péče o zdroje potřebné pro služby
  • Typy smluv vytvářející právní rámec poskytování služby