Školení metodik pro řízení kvality vývoje

Kvalita je složitý pojem. I v případě software se mohou požadavky velmi různit. Nabízíme proto sadu školení, které vám pomohou, aby vývoj byl kvalitní tak, jak potřebujete vy a vaši zákazníci.

CMMI®

  • Model CMMI® patří mezi nejuznávanější sady doporučení, jak řídit celý vývojový cyklus.

  • Problematika CMMI® je rozsáhlá, a proto nabízíme několik druhů školení.

  • Když se firma rozhodne model CMMI využít, má změna vliv na mnoho rolí od vývojářů po vyšší vedení.

  • Kontaktujte nás a připravíme optimální školení pro vaši organizaci.

Úvod do CMMI® pro managery

Školení vysvětluje, k čemu je CMMI užitečný, co přináší a jaké jsou jeho nároky na tým. Školení se nezabývá detaily modelu, ale jeho přínosy pro společnost a základními pravidly jeho implementace. Vysvětluje, jaký musí být přístup k práci a jaké jsou dopady do plánování, kapacit i na výsledek práce.

Úvod do CMMI®

Školení vás naučí s modelem CMMI® pracovat. Vysvětluje jeho strukturu, jak se v modelu orientovat, co od něj lze očekávat. Naučíte rozlišovat, co skutečně požaduje a kde je možné „jít svou vlastní cestou“.

Školení je úvodem k podrobnějšímu školení, a samostatně je určeno těm, kdo se chtějí s modelem seznámit, ale nebudou jej sami implementovat.

Detailní školení CMMI®

V rámci školení se seznámíte se všemi cíli a oblastmi modelu, pochopíte, co je třeba v kterých oblastech vývoje zajišťovat, co vyžaduje plánování, hlídání kvality, efektivity i zdrojů.

Autorizované 3denní školení CMMI® Introduction

PDQM ve spolupráci s KUGLER MAAG CIE nabízí autorizované třídenní školení Introduction to CMMI® for Development (SEI). Školení je realizováno na základě licence KUGLER MAAG a smlouvy se Software Engineering Institute. Autorizované školení je v angličtině, němčině nebo francoužštině, česká verze není k dispozici.

Školení ISO 15504

Evropská norma ISO 15504 je ekvivalentem modelu CMMI®. Kurzy CMMI® v plném rozsahu pokrývají požadavky normy ISO 15504. Kurz ISO 15504 je proto variantou kurzu CMMI® for Development, v rámci něj se více zaměřujeme na to, co jsou požadavky normy a co jso doporučení, které jdou nad rámec normy.

Rizika při zavádění systému jakosti do vývoje software

Školení prochází rizika zavádění systémů jakosti, obvyklé problémy, se kterými se týmy potýkají, a doporučuje, jak se jim vyhnout. Školení vychází zejména ze zkušeností s implementací různých norem ISO, CMMI a dalších.

Školení je určeno pro pracovníky podílející se na zavedení systému jakosti: manažery kvality, střední a vyšší management, vedoucí týmů, senironí členy týmů.

Další školení pomáhající zlepšit kvalitu při vývoji