Školení správy procesů a automatizace

Unikátní školení vás naučí tvořit kvalitní procesy a posoudit potenciál pro jejich automatizaci. Školení zahrnuje mnoho praktických příkladů z více než 20 let praxe z různých oborů včetně mediálních společností, vývoje, výroby až po bankovní a IT služby.

Kurz vede pracovník s více než 20 letou praxí s procesním řízením, automatizací procesů a jejich zlepšováním.

O školení správy a automatizace procesů

 • Poznat špatné procesy podle příznaků
 • Vytvořit proces kvalitně dokumentovaný a všem srozumitelný
 • Začlenit proces do organizace a ostatních procesů
 • Ověřit správnost procesu
 • Týmový úkol - opomíjený základ procesů podporujících spolupráci
 • Standardy a vzory, které je možné při procesním modelování využít
 • Způsoby automatizace procesů
 • Nástroje pro automatizaci a jejich přínosy

O čem školení není

Školení se nevěnuje technickým aspektům automatizace ani konkrétní platformě pro automatizaci procesů. Nevěnuje se ani analytickým jaykům pro modelování procesů.

Komu je určeno

Školení je určeno organizacím, firmám a podnikům všech velikostí, které chtějí zlepšovat nebo automatizovat vnitřní řízení.

 • Nižší a střední management odpovědný každodenní agendu, její efektivitu a spulupráci
 • IT pracovníci, zejména analytici
 • Pracovníci oddělení kvality

Komu určeno není

Školení není určeno vývojářům nebo pracovíkům, kteří se chtějí naučit automatizaci implementovat v konkrétním nástroji.

Rozsah a návaznosti

Školení je jednodenní. Vždy je organizováno formou kurzu na pracovišti a je určeno pro celý tým.

V rámci školení jsou využívány příklady vytvořené v ArchiMate i BPMN. Znalost obou modelovacích jazyků je určitou výhodou, ale rozhodně není podmínkou pro absolvování tohoto školení.

Forma školení

Školení nabízíme pouze prezenční formou. Doporučujeme účast jak pracovníků oddělení kvality, tak managementu. Školení dává prostor pro diskuzi a příklady ze společnosti, akceleruje interní spolupráci na zlepšování. Otevírá diskuzi o potenciálu automatizace procesů a posouzení, jaký přínos může pro firmu nebo organizaci mít.

Přínosy společného workshopu nelze nahradit eLearningem ani webinářem.