Zajištění plnění norem, implementace ISMJ

Zavedení systému řízení je důležitým krokem pro plnění většiny moderních norem

Organizační normy nejsou o dokumentech

Ať už potřebujete plnit běžné normy, jako ISO 9001, OHSAS 18001 nebo detailní normy pro konkrétní oblasti (např. CMMI, ASPICE, ISO 21434), vždy je třeba mít efektivní řešení pro základní činnosti:

 • Systém řízení úkolů s automatickým dokladováním činností
 • Systém řízení informací a dokumentace
 • Nástroje efektivní interní komunikace

Normy ISO nejsou normami o správě dokumentů, ale o zajištění činností, které přispívají ke kvalitě, bezpečnosti, spolehlivosti výrobků atd. Každá z norem se soustřední na něco jiného, ale všechny mají společné, že vytvářejí systém řízení dané oblasti. Pro jejich plnění proto potřebujete především efektivně plánovat, řídit a dokumentovat všechny činnosti. Potřeba řízení a dokumentace se týká jak činností, přímo požadovaných normami, ale i běžných obchodních procesů.

Efektivní plánování a řízení není možné bez systémové podpory, která činnosti automatizuje.

Zásadní přínosy automatizovaného řízení norem

Automatizace vám ušetří kapacity

Nástroje moderního automatizovaného řízení přebírají odpovědnost za kontrolu plnění všech úkolů, které normy vyžadují. Díky tomu ušetříte kapacitu člověka, který by činnosti plánoval, dohlížel na ně a dokumentoval. Jeho kapacitu využijete tak, aby firmě skutečně pomohl - věnoval se kvalitě a ne papírování.

 • Automaticky vznikají úkoly, co je třeba zkontrolovat
 • I běžné úkoly v zakázkách a interních procesech obsahují postupy. Je díky tomu mnohem snazší lidi zaškolit
 • Součástí úkolu jsou kontrolní listy, které prokazatelně přispívají ke kvalitě. Díky tomu, že jsou přímo součástí úkolů, jejich použití nezdržuje. Odpovídají lidem na otázku "Udělali jsme všechno, co bylo potřeba?"

Audit přestane být problém

Druhým zásadním přínosem automatizovaných procesů je dokladování všech činností. Pro audit je třeba doložit, co kdo kdy udělal. Systém řízení vám tyto informace automaticky a průběžně shromažďuje sám. Nemusí se tím nikdo zabývat.

Přínos dokladování je nejeno pro audit. Díky tomu, že probíhá průběžně a automaticky, je i splehlivým zdrojem informací pro management práci i kontrolu efektivity lidí.

Kontrola nad plněním povinností ISMJ i nad prací v z domova

Řízení lidí pracujících vzdáleně je dalším přínosem systému řízení úkolů. Dává vám přehled, co který den lidé udělali. Díky tomu nejenom automatizujete kontrolu nad dodržením povinností, ale i efektivně sledujete, zda lidé skutečně pracují.

Systém kontroly práce není špehování, ale sledování výsledků jejich práce a výkazů práce, které jsou propojeny s konkrétními povinnostmi a úkoly. Jde o systém zcela transparentní a otevřený, plně v souladu s etickými a legislativními povinnostmi firmy.

Dlouhodobě se zabýváme problematikou, jak systémy řízení kvality dělat co nejefektivnější. Implementujeme proto moderní postupy, které výrazně šetří čas i zásadně zvyšují přínosy, které SMJ poskytuje.

Pomůžeme vám vybudovat efektivní ISMJ

S pomocí nástroje integrujícího systém řízení s definicemi povinných postupů a standardů umíme efektivně zavést jakoukoli organizační normu.

Spolupracujeme s manažery jakosti i společnostmi, které normy implementují. Využijete proto naplno již vytvořený systém řízení, ale pomůžeme vám ho automatizovat a zefektivnit

Automatizace postupů

Plnit procesní normy je náročné jenom do doby, než na ně máte pořádnou systémovou podporu. Systémová podpora je v rámci novějších norem přímo vyžadována (např. v ISO 26262) nebo doporučována.

Pomůžeme se všemi potřebnými činnostmi

 • Vedení projektu vybudování vašeho ISMJ
 • Sami nebo ve spolupráci vytvoříme systém, který vám plnění všech norem pohlídá a zajistí doklady pro interní i externí audity
 • Zefektivníme způsob, jak řídíte činnosti - nejenom ty předepsané normami, ale všechny

S jakými normami pomůžeme

Jsme připraveni pomoci s:

 • Procesně orientovanými normami, např.: ISO 9001, ISO 10000, ISO 20000
 • Technicky orientovanými normami: ISO 26262, IATF 16949, ISO 15504, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27000
 • Národní a evropskou legislativou, např. kontrolou plnění požadavků zákona o ochraně osobních údajů
 • Požadavky na kontrolu a odpovědnost managementu požadovaných burzami
 • Návrhem změn podnikových informačních systémů pro splnění zákonných podmínek a efektivní sběr povinných informací.
 • Vytvořením přehledné procesní mapy, která umožní procesy efektivně rozvíjet.
 • Vyškolením pracovníků společností, aby chápali požadavky a smysl norem i interní procesy.

Máme zkušenosti s normami a legislativou, které vám pomohou

Se zaváděním systémů řízení i promítnutím dopadů legislativních změn na procesy a produkty firem máme zkušenosti přes 20 let.

Zkušenosti a příklady realizovaných projektů

Projekty u nás vede pracovník se zkušeností auditora podle normy ISO 9001.

V průběhu více než 20 let jsem pomohli firmám od několika lidí po korporace a školy s 5 000+ pracovníky.

 • Pro společnosti jsme zajišťovali interní audity podle norem
 • Vypracovali jsme řadu posouzení zralosti podle standardu CMMI, ITIL, ISO 27000 a dalších standardů
 • Pomohli jsme se zavedením integrovaného systému managementu podle řady norem ISO 26262, OHSAS 18002, ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27000
 • Realizovali jsme audit dopadů i řízení změn souvisejích s významnými legislativními změnami (NOZ – nový Občanský zákoník, GPDR, změna zákona o DPH) ve velkých společnostech
 • Pomáhali jsme zavést systém řízení procesů tak, aby byla zajištěna spolehlivost a bezvadnost dodávek společnosti v automobilovém sektoru
 • Plnili jsme roli manažera bezpečnosti, který zákazníkovi dokládal plnění požadavků při vývoji podle ISO 26262
 • Staráme se firmám o systém projektového a procesního řízení, který dodržování norem hlídá a automatizuje