8D report

8D (Eight Disciplines Problem Solving) report je nástroj pro zvyšování jakosti výroby. Definuje postup řešení problému.

Sestává z 8 kroků

  • D1: Sestavení týmu k řešení problému včetně určení koordinátora
  • D2: Detailní popis a analýza problému, definování postižené části výrobku, shromáždění dat o problému
  • D3: Okamžitá opatření s dokumentací rozsahu a výsledků
  • D4: Analýza příčin a jejich popis
  • D5: Nápravná opatření včetně testů a souhlasu zákazníka
  • D6: Zavedení nápravných opatření a sledování jejich účinnosti, nastavení termínu zavedení nápravy
  • D7: Zabezpečení proti opakování chyb
  • D8: Závěrečná diskuze - příčina chyby prokázání účinnosti opatření, zrušení okamžitých opatření, preventivní opatření