ISO 45001:2018 / OHSAS 18001 – BOZP

ISO 45001:2018 nahradila staší OHSAS; téma se nemění, tím je řízení BOZP

ISO 45001 definuje požadavky, jak vybudovat politiku ochrany zdraví a potřeb pracovníků s potřebami organizace.

Procesní požadavky normy:

Norma od společností požaduje:

  • Definovat a na úrovni vedení schválit politiku naplnění a dohledu nad pravidly BOZP.
  • Plánovat a poskytovat dostatečné kapacity pro to, aby se standardy BOZP nejenom dodržovaly, ale i byla kontrola nad tím, zda jsou účinné a efektivní.
  • Pravidla, závazky, povinnosti i odpovědnost vhodně ve firmě komunikovat
  • Dokumentovat celý systém řízení
  • Dokumentovat, sledovat a vyhodnocovat plnění povinností normy

Zavedení ISO 45001

Standard je procesně synchronizován s požadavky ISO 9001, takže naplnění požadavků OHSAS 18001 v rámci systému řízení jakosti splňujícího ISO 9001 je bezproblémové. V praxi vyžaduje

  • Stanovit odpovědnost za celou oblast BOZP. Tuto povinnost ale firmy musí naplňovat i bez této normy, takže jde o formální krok
  • Stanovit povinnost, aby procesy, které ISO 9001 definuje pro oblast kvality, aplikovaly i na oblast řízení a správy BOZP

Pro společnosti, které nemají ISO 9001, ale chtějí zavést OHSAS 18001 dává smysl vytvořit základ integrovaného systému řízení jakosti (ISMJ), který definuje obecné principy odpovědnosti a systému řízení. Do ISMJ je pak snadné doplňovat odpovědnost za další normy, v prvé řadě zmiňovaná ISO 9001, ale i ISO 27000 a další.