ISO 20000

Norma ISO 20000, systém řízení služeb, definuje postupy, jak zajistit zákazníkům spolehlivé služby v kvalitě, na kterou se budou moci skutečně spolehnout. My navíc umíme normu u vás podpořit tak, aby nejenom pomohla vaší reputaci u zákazníků, ale reálaně vám ušetřila čas.

Podobně jako ISO 9001 definuje, jak služby připravit, plánovat a řídit. Nabádá, abyste se skutečně zajímali o to, co zákazníci potřebují. A jak se připravit na všechny možné problémy, které kolem zajištění služeb mohou vyskytnout.

Na první pohled vypadá norma ISO 20000 jednoduše, ale úplně lehké to není. Musíte:

  • Skutečně rozumět tomu, co všechno je součástí vaší služby
  • Aktivně komunikovat se zákazníky a předvídat jejich potřeby
  • Plánovat dodávání služeb a zajistit, aby se váš tým "nepřehřál"
  • Řídit všechno, co by mohlo poskytování služeb narušit

Pomoc s normou ISO 20000

S normou ISO 20000 vám můžeme pomoci mnoha způsoby

  • Pomůžeme vám vytvořit celý systém řízení služeb – orgnizačně i systémově
  • Zajistíme pro plánování, sledování a vyhodnocování systémovou podporu, takže budeme moci poskytovat služby a dodávat produkty pohodlněji a přitom v souladu s normou
  • Zajistíme pro vás interní audity
  • Integrujeme ISO 20000 s dalšími standardy, zejména ISO 27000, ISO 9000
  • Povedeme interní hodnocení i podle jiných standardů, např. ITIL

ISO 20000 je jednou z nejlepších norem kvality vůbec – firmy, kterým na kvalitě skutečně záleží, zjistí, že norma po nich celkem nic nového nechce, jenom nahrazuje intutivně řízené procesy systémovými.

Stáhněte si: Kontrolní list pro hodnocení ISO/IEC 20000-1:2019.