ISO 26262


web
Automotive SPICE
ISO 26262

Norma ISO 26262 definuje postupy, jak zajišťovat bezpečnost vozidel tam, kde na ni mají vliv elektrické a elektronické komponenty. Norma je platná pro osobní vozy, nákladní vozy, autobusy i motocykly.

Norma se zabývá zajištěním bezpečnosti v době návrhu, výroby, ale i v době servisu a provozu a fakticky vyžaduje, aby spolehlivost komponent výrobce sledoval po celý životní cyklus až do vyřazení aut, které komponentu obsahují, z provozu.

Jak splnit požadavky normy ISO 26262

ISO 26262 vyžaduje pečlivou, přesně dokumentovanou práci. Navíc klade důraz na osobní odpovědnost. Při auditu musí být prokázáno plnění všech požadavků a je proto třeba mít je dokumentované. Mezi obtížné oblastí patří:

  • U každé činnosti je třeba doložit, že byla naplánována, realizována a byl na ni vynaložen přiměřený čas
  • Za každou činnost někdo odpovídé, i když ji třeba nevykonával. Musí být i po letech známo, kdo za co odpovídal a kdo co dělal.
  • Musí být doložena všechna rozhodování, i že se na nich podíleli odpovědní a kvalifikovaní pracovníci.
  • Musí být funkční systém sledování závislostí mezi požadavky (traceability) a tyto závislosti musí být uchovány i když už jsou informace v archivu.
  • Projekt potřebuje funkční systém verzování a vytváření archivních balíků. Nestačí použít archivační systém podobný např. spisové službě, protože požadavky na tzv. balíky technické dokumentace jsou mnohem vyšší.

Všechny tyto požadavky jsou nesplnitelné bez systémové podpory, která dokáže sledovat plnění úkolů, dodržování metodiky, archivovat všechny potřebné záznamy a dokumentace. Systémová podpora současně musí podporovat standard funkční bezpečnosti i s jeho specifiky, např. různými třídami požadavků.

Systémovou podporu pro ISO 26262 naplňuje systém AyMINE®, který mj. obsahuje metodiku pro standardy Automotive SPICE i ISO 26262.

Může vás zajímat

Klikněte pro více informací

Více o vztahu mezi ISO 26262 a ASPICE se dočtete v naše blogu.