ISO/IEC 61508

Norma stanovuje základní postup péče o bezpečnost výrobků od prvního návrhu. Stanovuje základní proces, kterým se vývoj musí řídit.

Zásadním přínosem normy k vnímání bezpečnosti je stanovení odpovědnosti výrobce / dodavatele za celkovou bezpečnost výrobku od okamžiku dodání, přes servis, modernizace a úpravy až po jeho rozebrání a likvidaci.

Druhým klíčovým bodem normy je samotný proces zajištění bezpečnosti. Norma požaduje, aby dodavatel zajistil komplexní analýzu bezpečnosti ve všech fázích provozu zařízení tak, že už před vývojem provede analýzu, na základě které stanoví bezpečnostní požadavky a jejich vývoj plánuje a řídí – více se tom věnuje stránka o funkční bezpečnosti.

ISO 61508 vyžaduje systémovou podporu

Pro plnění normy se předpokládá, že stejně jako má tým software pro návrh výrobku – např. výkresy v CAD, má i softwarovou podporu pro správu všech požadavků, řízení procesů a související komunikace (např. poznámky z porad, review dokumentů apod.)

Všechny záznamy z činností jsou důležitým podkladem pro audit, který ověřuje, že kroky normy byl dodrženy (viz požadavky směrnice 2006/42/ES).

Vztah k jiným normám

ISO 61508 je výchozí normou funkční bezpečnosti a řeší obecné principy, jak zajistit bezpečnost používání strojů i bezpečnost lidí v jejich okolí.

Související normy

Z ISO 61508 vznikla celá řada norem pro konkrétní případy – např. ISO 26262 pro vozidla, ale ISO 61508 jimi neztratila svůj zásadní význam.

Je mnoho zařízení, které jsou na pomezí a jiné standardy pro ně nejsou vždy vhodné. Typickým příkladem jsou důlní lokomotivy (pohybující se stroj), autojeřáb (vozidlo + stroj).

V neposlední řadě na ni jiné normy odkazují.

Druhou stranou univerzálnosti normy je, že je poměrně hodně obecná. Specifické normy jsou více návodné, obsahují konkrétní doporučení i povinnosti. Díky tomu jsou také hojně využívány i mimo rozsah své platnosti (např. ISO 26262 i pro vozidla armádní výzbroje nebo pohybující se stroje mimo veřejně komunikace – vysokozdvižné vozíky apod.)

Povinnost normy

Norma je doporučovaná jinými dokumenty jaký vhodný postup pro snížení rizik (např. společeně s normami MIL-STD 882E, ISO 26262, AIAG DFMEA, SAE J2929 v předpisu OSN č. 100 pro schvalování vozidel zde.

Národní právní rámec i evropská legislativa nařizuje řídit se obecně platnými normami bezpečnosti.

I když konkrétní norma není explicitně uvedena, její schválení a uvedení mezi harmonizovanými normami znamená, že výrobce je povinen zajistit bezpečnost svých výrobků na úrovni těchto norem.

Schéma normy

Příbuzné normy

EN ISO 12100

Obecnější norma stanovující stejné principy zajištněí bezpečnosti, které jsou v normě ISO 61508 detailněji rozpracovány.

ISO 12100 patří do skupiny A, do které nomenklatura řadí normy, jejichž cílem je definovat pojmy (slovník) a principy, ale neobsahují dostatek podrobností, aby se podle nich dalo v praxi pracovat – viz např. informace o změně směrnice 2006/42/ES.

IEC 62061

Standard pro vývoj kontrolních systémů zajišťujících funkční bezpečnost.

Norma upřesňuje standard ISO 61508 pro konkrétní oblast a poskytuje tak podrobnější návod, jak postupovat v případě bezpečnostních prvků. Mezi její důležité součástí patří posuzování, jaké opatření je přiměřené a jaký má vliv na celkovou bezpečnost.

ČSN EN 60204

Norma 60204-1 se zabývá bezpečností elektrických strojů. Na rozdíl od obecné normy ISO 61508, se tato norma zaměřuje detailně jeden z aspektů bezpečnosti (ochrana před elektrických proudem).

Podobných norem zaměřených na konkrétní problematiku (nejenom z řady 60204) jsou stovky a není cílem ani v možnostech tohoto přehledu se jimi zabývat. Výše uvedený přehled norem relevantních k 2006/42/ES je pro studium všech relevantních norem dobrým východiskem.