CMMI – Capability Maturity Model Integrated

CMMI je rodina procesních modelů definujících cíle, které by měly týmy sledovat, aby se kvalita jejich práce zlepšovala.

CMMI dnes sdružuje 3 modely. Všechny mají stejnou strukturu, popisují procesní oblasti a cíle důležité pro určitou oblast:

  • CMMI-DEV – pro oblast vývoje software i hardwarových technologií
  • CMMI-SVC – pro oblast poskytování služeb
  • CMMI-ACQ – pro řízení nákupu

CMMI nejsou o „software“

Modely CMMI jsou často vnímány jako standardy pro oblast IT, ale tak tomu není. CMMI-DEV a CMMI-ACQ jsou obecné standardy, určené všem oblastem, kde se vyvíjí nebo nakupují sofistikovaná zařízení, která mají často zákaznické úpravy, typicky technologické celky, lékařskou techniku, zbrojní systémy, ale i software.

V případě normy CMMI-SVC jde o model poskytování zákaznicky definovaných služeb, jako je

  • Služby v Cloudu, nejčastěji formou SaaS
  • Správa techniky u klienta (správa výrobních linek, robotů, lékařských přístrojů),
  • Kontinuálními dohled a správa (správa rozvodných sítí, zajištění dodávek energií, městské služby)
  • Interní týmy (IT oddělení poskytující služby, střediska sdílených služeb pro oblast fakturace a mzdové agendy atd.)

Čím jsou modely CMMI užitečné

Modely poskytují vodítko, co by měla organizace nebo tým dělat, aby jeho práce – vývoj SW, poskytování služeb nebo nákup byly co nejkvalitnější. CMMI modely mají stupňovitou strukturu (stejně jako ISO 15504) a tak pomáhají určit cestu, jak zlepšování činností vést. Týmům poslouží jako mapa, co by měly dělat.

Na rozdíl od obecných norem typu ISO 9001 jsou CMMI modely konkrétní, takže dávají mnohem jednoznačnější cíle a doporučení, jak skutečně postupovat.

Je snadné CMMI použít?

CMMI jsou sice podrobné, ale to v sobě samozřejmě skrývá i jistou nevýhodu, že větší konkrétnost vyžaduje více se přizpůsobit duchu norem. A požadují principy, na které většina týmů není zvyklá. Rozhodně se nestává, aby si tým vzal model CMMI a po prostudování si mohl říct, že všechno plní a mohl pozvat auditory.

Jestli bude nebo nebude CMMI užitečné závisí především na tom, jak kvalitně se bude pracovat při jeho využívání. Formální zavedení jeho doporučení téměř s jistotou zvedne náklady, tým bude pomalejší, ale kvůli zahlcení novými činnostmi nebude stíhat a jeho práce nebude kvalitnější. CMMI proto není snadné použít, je třeba mu rozumět a implementovat jej s rozmyslem.

Je dobré počítat s tím, že každá z úrovní CMMI zabere alespoň půl, spíše až rok příprav. Rychlejší postup bude formalistický a skutečný přínos z něj nebude, protože za kratší čas se nestíhá měnit kultura práce.

Nezanedbatelnou výhodou modelu CMMI oproti normám ISO je, že jsou zdarma a volně ke stažení na stránkách Software Engineering Institute.

Služby k CMMI

PDQM se modely CMMI zabývá již mnoho let. Sami nebo ve spolupráci s partnery poskytujeme služby, které pomáhají se všemi kroky směřujícími k plnému využití modelů CMMI.