ISO/IEC 15504 – evropská varianta CMMI

ISO/IEC 15504 je mezinárodní normou, podle které se posuzuje kvalita procesů vývoje, správy a nákupu software.

Základem normy je 24 procesů, jako např. vývoj, nákup, dokumentace nebo řízení rizik či řízení lidských zdrojů.

Úrovně zralosti v normě ISO/IEC 15504

ISO 15504 používá 6 stupňů úrovně, které vyjadřují, na jaké úrovni řízení daná procesní oblast v hodnocené organizaci je. Jednotlivé úrovně jsou:

  • 0 – Neúplné – Procesy nejsou v plném rozsahu realizovány
  • 1 – Vykonávané – Procesy jsou vykonávané, ale jejich výkon nesplňuje vyšší úrovně
  • 2 – Řízené – Procesy probíhají a jsou řízeny
  • 3 – Zavedené – Procesy jsou dokumentovány a probíhají podle formální definice
  • 4 – Předvídatelné – Procesy jsou kvantitativně řízené, takže jejich náročnost je předem snadno odhadnutelná na základě minulých zkušeností
  • 5 – Optimalizované – Procesy jsou trvale optimalizovány, aby byly co nejefektivnější; firma se učí ze svých zkušeností, jak dělat práci příště lépe

Vztah k CMMI a ISO/IEC 12207

Sestrou či spíše dítětem standardu ISO 15504 je známý referenční model softwarového procesu ISO 12207, který se od normy oddělil při její revizi v roce 2004. Samotný model ISO 15504 se tak „oprostil“ od definice procesů a lze jej univerzálně použít pro posouzení jakéhokoli procesního modelu. Jeho největší část, ISO/IEC 15504 – 6, definuje univerzální kritéria v podstatě stejně, jako před oddělením referenčního modelu.

ISO/IEC 15504 se po oddělení ISO/IEC 12207 zaměřuje na posouzení kvality procesu a je tak základem pro práci auditorů, nikoli pomůckou pro softwarové týmy.

ISO 15504 historicky vyrostlo na modelu CMM a starším modelu SPICE. Naopak model CMMI se u ISO 15504 a ISO 12207 inspiruje, takže jsou oba modely velmi podobné a vzájemně kompatibilní. Pro praktické použití má CMMI model ve větší popisnosti, navíc je dostupný zdarma.

Může vás zajímat

Klikněte pro více informací