Podpora udržitelného podnikání

Věnovat se udržitelnému podnikání je schopnost dívat se dál než na výroční tabulky, na které se vážou prémie vedoucích.

Pohled z venku je pro zhodnocení dlouhodobé udržitelnosti klíčový.

Pomůžeme vám zkušenostmi, znalostmi i nástroji, které firmu zefektivní.

Chcete vědět víc? – Přečtěte si zde

Jak pomůžeme

 • Vytvoříme analýzu
 • Navrhneme strategii
 • Pomůžeme s realizací
Udržitelné podnikání

Vytvoříme analýzu

Cesta k udržitelnosti začíná u upřímného pohledu na sebe sama. U dvou základních otázek:

 • Děláme správné věci? „Are We Doing Things Right?“
 • Děláme věci správně? „Are We Doing Right Things?“

Na obě klíčové otázky je třeba si umět odpovědět. V úvodu spolupráce na ně najdeme odpověď a naučíme vás s nimi pracovat. Je totiž důležité umět si je klást a zodpovídat pravidelně.

Výstupem analýzy je 360° hodnocení udržitelnosti; pohled na udržitelnost firmy v dimenzích, které ukazuje schéma.

Navrhneme strategii

Na základě zpracované analýzy vypracujeme strategii, jak o udržitelnost pečovat. Strategie má 3 základní oblasti:

 • Nápravné kroky
  Řešení aktuálních nedostatků na operativní úrovni. Příkladem může být posílení dovedností, zefektivnění činností nebo výměna nevhodných nástrojů.
 • Strategické změny
  Co změnit, aby se strategie dlouhodobě držela udržitelných cílů. Příkladem může být diverzifikace portfolia, změny v dodavatelských řetězcích nebo ve firemním týmu.
 • Dlouhodobá péče o udržitelnost
  Vytvoření nebo nastavení interních mechanismů tak, aby dlouhodobou udržitelnost podporovaly. Typicky zahrnuje změnu hodnocení vedoucích pracovníků, posilování strategických priorit při zlepšování služeb a výrobků apod.

Pomůžeme s realizací

S realizací vytvořené strategie vám umíme pomoci různými způsoby:

 • Zkušenostmi
  Máme zkušenosti s optimalizací, změnami, rozvojovými projekty i dalšími činnostmi, které realizace změny vyžadují.
 • Aktivní pomocí
  Nedržíme se stranou práce. Můžeme vám změny vést, realizovat školení, vypracovat materiály. Najít dodavatele, pomoci vybrat pracovníky a řadu dalších činností, na které nemusíte mít dostatek kapacit nebo zkušeností.
 • Technologicky a metodiky
  Udržitelnost úzce souvisí i s jistotou, že firma využívá prostředky, které neselžou. Ať už jde o informace, metodiky, nástroje managementu nebo třeba správu dokumentů. Pomůžeme vám, aby práce každého byla nejenom pohodlná, ale i dlouhodobě bezpečná i z pohledu vaší organizace.

Začít můžete hned

Zavolejte nebo napište. Pomůžeme vaší organizaci nebo firmě, aby ji dobře vnímali lidé uvnitř i vně a její podnikání fungovalo nejenom příští rok, ale i za 10 či 20 let.