Metodika práce s Enterprise Architect

Enterprise Architect je nástroj s mnoha funkcemi, ale bez kvalitní metodiky vám v projektu nepomůže.

Před zahájením projektu je třeba si ujasnit, kdo a jak bude který nástroj používat, kde budou uchovávány informace a jak si zajistíte, abyste nemuseli ručně přenášet data mezi různými systémy.

Hlavní problémy využívání Enterprise Architect

Integrace

EA vám vytvoří úložiště pro mnoho typů informací, ale s ním nepracují v projektu všichni - což téměř jistě nebudou – jsou informace v EA pro ostatní nedostupné. Je proto nutné si vyřešit jejich publikaci a sdílení.

Mnoho týmů publikaci řeší např. exportem do publikačního systému, ale to tím vytváříte další verzi dat a s ní další komplikace. Mnohem efektivnější je proto najít takový model, abyste Enterprise Architect skutečně integrovali do pracovních postupů týmu.

Správa verzí

Enterprise Architect navrhuje několik způsobů, jak s verzemi dokumentace pracovat, ale žádná z nich není optimální ani příliš pohodlná. Každopádně je nezbytné si tuto otázku vyřešit, jinak není možné dokumentaci dlouhodobě udržovat.

Složitost

EA poskytuje mnoho funkcí, ale většina uživatelů se v nich ztrácí (zkušenost z projektů i školení). Není proto reálné předpokládat, že se systémem bude pracovat velká část týmu. Je vhodný pro analytiky, ale pro většinu lidí ne.

Metodika práce

Připravíme vám metodiku, která vyjde z našich zkušeností, ale zapadne do vašeho systému řízení projektu. Dohodneme pracovní postupy, vytvoříme metodiku a vyškolíme vaše pracovníky, aby s nástrojem pracovali efektivně

Co musí metodika zahrnovat

V kostce musí metodika zahrnovat popis uložení dat, datové toky, odpovědnosti a pracovní postupy. Kromě toho je ale důležité sladit metody analýzy, modelování a zpracování požadavků.

V závislosti na typu projektů a výstupech je třeba definovat, jak vznikají zadání, kdy se dostanou do Enterprise Architect a v jaké podobě. Na to naváže jejich zpracování do některého z modelů - v ArchiMate, UML nebo SysML podle typu projektu.

I když jazyky jako ArchiMate mají jasnou definici, v praxi je jejich používání mnohem méně jasné. Kvalitní metodika jasně stanoví, jaké modely se používají a k čemu slouží.

Co má na metodiku vliv

Neexistuje univerzální metodika

I když se bavíme o jednom nástroji - Enterprise Architect - způsob jeho použití bude velmi odlišná, pokud vyvíjíte interní informační systém, nebo produkt pro více zákazníků. Jiné použití bude pro „embeded“ software např. do auta a jiné pro bankovní aplikaci.

Metodika musí reflektovat typ projektu, velikost vyvíjené aplikace a někdy i použité vývojové jazyky

Způsob integrace je klíčový

Efektivita práce je dána tím, kolik dokážete redukovat a automatizovat práci. Pro obojí je integrace různých požívaných nástrojů klíčová.

Umíme navrhnout integraci s řadou nástrojů i vyvinout integraci tam, kde chybí. Především ale umíme navrhnout, co je efektivní skutečně dělat.

Naše zkušenosti

S metodikou používání Enterprise Architect jsme pomáhali společnostem a týmům všech velikostí. Enterprise Architect navíc sami denně používáme pro malé i velké projekty. Např. v něm máme dokumentaci systému s více než 1500 entitami.

Kromě zkušenosti s používáním jsme vyvinuli i webové rozhraní a integraci Enterprise Architect s nástrojem pro řízení projektů, takže můžeme pomoci i technickým řešením. Poradit ale samozřejmě umíme i bez našeho webového rozhraní.

Naše zkušenosti vám ušetří mnoho času

Je škoda vymýšlet znovu již vymyšlené. S využitím naší metodiky se ušetří přes 50% času. Díky tomu bude metodika od nás jistě levnější, než kdybyste ji tvořili sami. Nejenom, že vás ušetříme slepých cest, ale i využijeme „best-practices“, které máme, abyste měli metodiku rychle a váš projekt nezdržovala.