Informační a IT strategie

Pomůžeme vám navrhnout i realizovat informační i technologickou strategii. Postaráme se, aby vám informace a systémy přinášely strategickou hodnotu.

Informační management, správné aplikace i celá technologická infrastruktura jsou pro dnešní firmy nezbytné. A to i v případě, že máte všechno v cloudu. Ať stačí rada, nebo chcete komplexní podporu, umíme to.

Co zajistí IT strategie

Pomůžeme vám definovat a realizovat IT strategii. Kvalitní strategie zajistí, aby se každá koruna vložená do IT promítla do:

 • Efektivnější práce – lepšího využití času každého pracovníka
 • Kvalitnější komunikace uvnitř i vně firmy
 • Bezpečně spravované informace
 • Archivy v souladu se zákony i potřebami

Co pro vás uděláme

Rozsah pomoci závisí na tom, kde jste (co znáte a děláte) a co potřebujete. Naše pomoc zahrnuje cokoli z dalších možností

Hodnocení a návrh IT řešení

 • Zhodnocení potřeb
 • Vyhodnocení současného stavu
 • SWOT – Aktuální i dlouhodobá rizika, slabá místa, ale samozřejmě i co funguje dobře a na čem stavět dál
 • Stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů a konkrétní „roadmapu“ změn
Pro větší firmy – Revize IT strategie

Naši odborníci pomáhají i velkým firmám. Ne přímo realizacemi, ale nezávislým posouzením a korekcí cílů, trendů a projektů. Střední a větší firmy informační a technologickou strategii vždy mají, naší pomocí je přispět novými zkušenostmi, ale hlavně nezávislým pohledem, který nemá za cíl obhajovat interní rozhodnutí.

Hlavní cíle IT strategie pro větší firmy

U firem, které mají vlastní IT, nebývá o různé strategie, cíle a plány nouze. Zato je často provázejí zcela jiné problémy

 • Redundantní systémy
 • Zastaralé systémy (tzv. Legacy), na které si ale nikdo nedovolí sáhnout
 • Komplexní projekty, častou realizované outsourcigem, kterým chybí vzájemná integrace
 • Neprůhledné finanční toky, které se nedaří rozklíčovat
 • Velké týmy, kde vázne komunikace, sdílení strategie
 • Chybějící analytická dokumentace, bez které se jde často naslepo do úprav

S pomocí standardů, ale hlavně na základě více než 20 let zkušeností se umíme do spletence větších a velkých it zakousnout, pojmenovat problémy, identifikovat ty hlavní a pohnout s nimi.

Máme zkušenosti i z těch největších bank nebo průmyslových podniků. Takže věříme, že pomůžeme i vám. Hlavním přínosem je revize nebo korekce priorit, ale často i zcela konkrétní projekty:

 • Vytvoření metodiky Enterprise Architektury a business analýzy
 • Zpřesnění pravidel péče o služby
 • Revize strategie, do čeho investovat
 • Změna cílů, koho interně zaměstnávat a koho ne
 • Změna informačního systému pro helpdesk
 • Zavedení systému pro řízení úkolů, činností a projektů

Využíváme standardy

 • ITIL – Pro celkové posouzení fungování IT
 • Cobit – Pro hodnocení cílů a strategie
 • ISO 15504 / ISO 33000 – Metodiky auditu používáme spolu s dalšími pro způsob zpracování hodnocení
 • ISO 20000 – Úroveň poskytování služeb. Standard se na fungování IT dívá trochu z opačného hlediska, než ITIL. Není tak detailní, ale vnáší do pohledu silně „kvalitářský“, ale také klientský pohled. Smysl má hlavně pro IT, které poskytují služby mimo vlastní firmu.

Implementace IT strategie

Nikdy neodcházíme od rozdělané práce a proto pomáháme i s realizací navržených změn. Pomoc může být v radách, ale i v kompletním projektu

 • Výběr poskytovatele cloudu
 • Vedení projektu implementace nových internetových stránek
 • Nastavení interního serveru / NAS pro interní správu dat
 • Automatizace procesů a správy dat – dodávka na klíč
Pro větší firmy – Klíčové kroky ke zlepšení

Enterprise architektura je základem IT strategie

Důležitým základem řízení nejenom IT, ale i procesů a informací je kvalitní enterprise architektura. Díky ní je možné jednotlivá rozhodnutí ohledně IT ověřovat a korigovat.

Na druhou stranu enterprise architektura není cílem, ale nástrojem. Metodiky jako TOGAF ji vidí komplexně, ale pro praktické použití je třeba vždy volit, co má v danou situaci smysl – co tým využije pro rozhodování. Tvorbu IT strategie proto nikdy nevnímáme jako cíl, ale prostředek k efektivní správě IT.

Pomůžeme vám navrhnout, vytvořit i spravovat „pragmatickou“ enterprise architekturu, ať už jde o popis její business části (procesy, informace, logický popis systému), tak o část technickou (dokumentace systémů i technologií a jejich integraci).

Strategická volba technologií

Praktickým přínosem IT strategie je volba vhodných nástrojů, které posunou firmu v některé z oblastí, které analýza vyhodnotí, jako nevhodně řešené, typicky zastaralé. Často je o případy:

 • Automatizace procesů
 • Úroveň zabezepečení – autentizace
 • Nástroje efektivní komunikace – často se spoléhá jenom na email
 • Risk management plány – připravenost na průšvih

Samozřejmě se mohou objevit i jiné oblasti, ale v těchto jsou problémy nebo alespoň prostor pro zlepšení téměř vždy.

Vybudujte efektivní informační strategii

Máme zkušenosti s malými a velkými firmami a rádi pomůžeme i vám. Napište nám (dole ne stránce) a probereme vaše potřeby.

IT strategie – zkušenosti

Projekty vede odborník, absolvent s IT vzděláním a 20+ lety praxe.

Jsou za námi např. projekty:

 • Revize IT strategie fakulty UK
 • Stanovení IT strategie reklamní společnosti (cca 6 interních pracovníků), výběr dodavatele řešení a zahájení projektu
 • Revize bezpečnostní a IT strategie výrobního podniku (500 pracovníků)
 • IT strategie obchodní firmy (250 pracovníků)
 • Hodnocení průběhu projektu implementace bankovní identity a soulad souvisejících změn se IT strategií banky (banka, 2500+ pracovníků)
 • IT strategie menší banky (500 pracovníků)
 • Pro českou vývojovou firmou vlastněnou zahrnaničními vlastníky (cca 70 vývojových pracovníků) jsme realizovali nezávislý audit fungování českého týmu a návrhu změn správy požadavků a řízení prací.

Podobně můžeme pomoci i vám.