Audit fungování IT

Máte pochybnosti, jestli vaše IT funguje efektivně a dělá co má? Chcete fungování zlepšit? Nemáte jistotu, jestli jsou ošetřena rizika, které s IT technologiemi souvisí? Audit IT vám poslouží, abyste věděli, jak na tom vaše IT je.

IT je klíčovou součástí organizace. Jeho kvalitní a efektivní fungování je klíčové pro celkovou kondici firmy a je jedno, jestli má IT 100 pracovníků, nebo žádného, protože je celé outsourcováno.

Audit IT – osnova

Efektivita IT spočívá ve schopnosti poskytovat takové služby, které ostatní složky organizace skutečně využívají, a to v takové kvalitě, aby se na ně mohly spolehnout. Kvalitní služby nejsou jenom fungující informační systémy, ale také podpora uživatelů, zálohování dat, úpravy systémů podle potřeb businessu a změn legislativy, pohodlné a přitom bezpečné připojení k síti pro obchodníky na cestách a mnoho dalšího.

Samotnou, velmi důležitou otázkou je, zda IT nezanedbává ochranu před riziky. Ztráta dat, nebo i jen jejich dočasná nedostupnost, poškození klíčových systémů, nebo únik citlivých dat mohou firmu zásadním způsobem poškodit i zlikvidovat. Bezpečnost a kvalitní správa IT proto životně důležitým úkolem všech dnešních společností.

Auditem se dozvíte, jak na tom skutečně jste

Audit dá odpověď na otázku, jestli IT slouží efektivně, přispívá rozvoji a zajišťuje všechno, co je třeba. Audit odhalí rizika, slabá místa spolupráce a poradí, co je třeba zlepšit.

Audit se zaměřuje na základní oblasti IT:

  • Kontrolu péče a bezpečnost dat, aplikací i přístupů
  • Řádné vykonávání všech procesů správy IT
  • Plánování a řízení prací
  • Podpora služeb pro business / organizaci
  • Nákup a implementace potřebných technologií
  • Metody hodnocení kvality a výkonnosti

Výstupem auditu je hodnocení, které procesní oblasti je vhodné zlepšit i doporučení, co jsou vhodné postupy.

Audit IT technologií podle ITIL

IT technologie jsou v současnosti nezbytnou součástí každé firmy, ale zdaleka ne každá firma je umí využívat tak, aby jí skutečně přinášely užitek, jaký mohou. Druhým častým problémem je neschopnost managementu efektivně posoudit, jaké náklady na IT jsou efektivní a plýtvání prostředky na investice, které návratnost nemají.

Analýzou fungování IT a přínosů pro ostatní oblasti práce posoudíme, zda je potenciál ICT využíván efektivně nebo je prostor pro další zlepšování. Můžeme poradit i jiné formy správy IT nebo změnu přístupu, jak celé IT využívat. Využíváme při tom metodiku COBIT.

K analýze fungování IT má blízko naše služba, kterou pomáháme vytvořit IT strategii.

Jak postupujeme

Tzv. referenčním modelem, který využíváme při hodnocení stavu jsou již zmiňovnaný ITIL ve verzi 3 i 4. Pro manažerský pohled na řízení využíváme Cobit.

Posouzení probíhá podle doporučených standardů ISO 33000 nebo jeho starší verze ISO 15504

Máme zkušenosti, které vám pomohou

V letech 2021 a 2022 našich zkušeností v rozsáhlém posouzení využila např. IBM a Škoda Auto. Vzorovým pocesním etalonem byl ITIL Foundation V4. Samotné posouzení jsme řídíli dle ISO 15504.

V dalších projektech jsme pomáhali velkým i středním organizacím, např. Karlově univerzitě, Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Autosalonu Klokočka.

PDQM má desítky let zkušeností s kontrolou, jak IT funguje a jak by fungovat mělo. Máme zkušenosti s uplatňováním moderních metod řízení a procesních standardů. Při auditu se proto opíráme zejména o vlastní zkušenosti s IT v malých, středních i největších organizacích včetně ministerstev.