Audit plnění normy / standardu

Poskytujeme kvalitní ověření plnění požadavků standardů ISO, ASPICE, Formel Q dalších. Hlavním smyslem našich auditů je pomoci vám s jejich efektivním využíváním.

Cílem auditu je ověřit, že organizace splňuje nějaký etalon. Díky našemu internímu auditu si můžete ušetřit nemalé náklady na externí audit, nebo dokonce ztrátu zakázek, když neprojdete posouzením vašeho zákazníka.

Zkontrolujeme plnění standardů a hlavně pomůžeme odstranit všechny nedostatky, které by bránily plnit požadavky, které na vás zákazníky a standardy mají. A když budete chtít, pomůžeme i s automatizací činností, abyste nemuseli myslet na normy, ale na svou práci.

Nabízíme nezávislý audit celé řady standardů:

  • Pro oblast Automotive: ISO 26262, VDA 6.5, Formel Q, Automotive SPICE
  • Obecné systémy kvality a bezpečnosti, ISO 9000, ISO 10500, ISO 20500, ISO 27000
  • Oblast poskytování služeb: ISO 20000, CMMI/SVC
  • Oblast správy a strategie IT: ITIL, Cobit
  • Vývoj a testování software: CMMI/DEV, Automotive SPICE, ISO 29119

Jak pomoc vypadá?

Audity vykonávají pracovníci s letitou praxí auditorů a vždy dodržujeme postupy požadované pro daný typ standardu nebo normy.

PDQM není akreditovanou certifikační organizací, především pomáháme, aby stanardy fungovaly a přinášely užitek.

Stáhněte si: Kontrolní list pro hodnocení ISO/IEC 20000-1:2019.