Služby

Základem naší pomoci je výborná znalost toho, jak IT pomáhá businessu a jak v procesech plnit standardy a předpisy. IT technologie jsou dnes všudypřítomné a zejména ve vývoji dopravních prostředků hrají stále významnější roli. Proto jsou IT a Automotive sobě blíž, než se na první pohled zdá.

Efektivita a automatizace činností

V moderní organizaci už není oblast, kterou by informační technologie nepodporovaly. S mnoha z nich vám umíme pomoci, najít řešení nebo přímo implementovat systémovou podporu, která provoz zefektivní a zlevní.

Možnosti zlepšení samozřejmě závisí na oboru činnosti, ale všech firem se týkají oblasti:

Splnění požadavků zákonů, standardů a norem

Potřebujete, aby procesy, služby a lidé plnili zákony a normy? Máme bohaté zkušenosti se zaváděním standardů a zohledeněním zákonů ve firmách velmi odlišných typů. Např. jsme bance pomáhali s přechodem na nový občanský zákoník, nebo IT firmě naplnit řadu ISO standardů.

Kvalita od začátku do konce – nejen pro automotive

Kvalita není zajištěna normami, o tu se musí postarat každodenní procesy. PDQM má zkušenosti se všemi kroky, které kvalita skutečně vyžaduje. A se všemi jsme připraveni vám pomoci

Zejména pro zmíněný Automotive sektor je plnění stanardů zásadní. Bez dodržování standadů VDA 6.5, Automotive SPICE a ISO 26262 není možné vyrábět téměř nic. Se všemi těmito standardy pomáháme. Nabízíme školení, pomoc s jejich zavedení i systémovou podporu, bez které je v podstatě nemožné standary dodržovat.

Požadavky na dodržování stanadradů se ale samozřejmě netýkají jenom automotive. Pomáháme i s řadou dalších standardů a to pro mnoho oborů:

  • ISO 20000 – Zavedení systému řízení kvality služeb
  • ISO 27000 – Zavedení systému řízení bezpečnosti
  • ISO 33000 / ISO 27199 – Systém vývoje a testování software

Podpora efektivního IT ve firmách

Pro mnoho nejenom menších, ale i středních firem už není IT tým součástí firmy, ale službou, která je zásadní pro fungování, ale co nejvíce outsourcovaná. O to složitější je ale otázka, zda je rozsah IT služeb i jejich kvalita odpovídající potřebám organizace i ceně na trhu.

Kvalitní IT vyžaduje dobrou strategii, které se drží nejenom IT, ale vedení společnosti. Pokud je součástí i interní tým, jsou zapotření kvalitní pracovníci i procesy. Umíme se na IT v kontextu firmy díval holisticky a najít nejlepší spolupráce a využití IT.

Pomáháme:

Podpora pro personální oddělení

Personální oddělení se stará o nejdůležitější součást firmy – lidi. S ohledem na to si zaslouží i plnohodnotnou systémovou podporu, která práci personálního oddělení a důležité informace, které o lidech má, se musí stát základem moderního ERP dnešní doby. A to i přo doržení pšech pravidel GDPR. Aymine je systém pro 21. století, které vám přinese do práce personálního oddělení víc, než si myslíte.

Výběr kvalifikovaného odborníka na pozice, kterých je ve firmě jen pár, je velmi obtížné. Není s čím srovnávat, často chybí kdokoli, kdo by schopnosti kandidáta dokázal posoudit. V takové situaci pomoc nezávislých odborníků může ušetřit mnoho prostředků a problémů.